Zajęcia z wykorzystaniem Internetu


Dzięki zastosowaniu przez Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych Centrum platformy zdalnego nauczania (Moodle) na Uniwersytecie powstała wirtualna przestrzeń (Wirtualny Kampus UMCS) umożliwiająca prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Internetu. Nauczanie w trybie blended learning pozwala na wspomaganie tradycyjnych zajęć technikami zdalnego nauczania. Dzięki Wirtualnemu Kampusowi UMCS nauczyciele akademiccy UMCS mają możliwość:

  • utworzenia na platformie miejsca dedykowanego swojemu przedmiotowi
  • udostępniania studentom materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć (np. prezentacji wykładów, plików audio, wideo, filmów)
  • kontaktu ze studentami (np. mail, forum dyskusyjne, czat)
  • zlecania i oceny zadań studentów (przesyłanie plików pomiędzy nauczycielem i studentem)
  • sprawdzania wiedzy studentów za pomocą testów sprawdzających (on-line) (np. quizy jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, pytania prawda-fałsz)
  • udostępniania informacji organizacyjno-informacyjnych (planów zajęć, ocen itp.).

Zapraszamy do współpracy wszystkich pracowników dydaktycznych Uniwersytetu zainteresowanych wspomaganiem tradycyjnych zajęć technikami zdalnego nauczania.

Oferujemy:

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z jednostką koordynującą projekt Wirtualnego Kampusu na Uniwersytecie: Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS:

Magdalena Jasińska:
dr.magdallia@gmail.com tel. (081) 537 61 81
Małgorzata Grad-Grudzińska:
malgorzata.grudzinska@poczta.umcs.lublin.pl tel.(081) 537 61 81

Last modified: niedziela, 31 marzec 2013, 11:45