Kontakt

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z jednostką koordynującą projekt Wirtualnego Kampusu na Uniwersytecie: Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS:


Małgorzata Grad-Grudzińska:
malgorzata.grudzinska@poczta.umcs.lublin.pl tel. (081) 537 61 81

 

Uwaga!
W liście do koordynatorów projektu prosimy wpisać nazwę kampusu (podając wydział, instytut, bądź zakład).


Last modified: czwartek, 29 październik 2015, 1:11