Technologia informacyjna przeznaczona dla studentów dla kierunku Ukrainistyka. Przedmiot ma na celu dostarczyć studentom narzędzi, za pomocą których będą mogli pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

 

Technologia informacyjna przeznaczona dla studentów. Przedmiot ma na celu dostarczyć studentom narzędzi, za pomocą których będą mogli pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

 

Technologia informacyjna przeznaczona dla studentów kierunku IBER. (ES) B2 (TŁ2). Przedmiot ma na celu dostarczyć studentom narzędzi, za pomocą których będą mogli pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

Technologia informacyjna przeznaczona dla studentów kierunku IBER. (ES) B2 (TŁ1). Przedmiot ma na celu dostarczyć studentom narzędzi, za pomocą których będą mogli pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

Technologia informacyjna przeznaczona dla studentów kierunku IBER Pt I st. Przedmiot ma na celu dostarczyć studentom narzędzi, za pomocą których będą mogli pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.